Hokejové Centrum Pouzar - hokejová hala, sportovní hala, restaurace, wellness, ubytování

EN

Sport bez bariér ve sportovní hale


HOKEJOVÉ CENTRUM POUZAR podporuje hendikepovanou veřejnost

HCP navázalo intenzivní spolupráci s organizacemi sdružující tělesně i duševně hendikepované osoby:

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny - pracoviště České Budějovice
=
 organizace poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a zabývá se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy dětí které bez individuálně a speciálně pedagogického přístupu jsou v procesu vzdělávání znevýhodněné a výrazně limitované z důvodu mentálního, smyslového, tělesného, autismu a sociálního omezení

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
= poskytuje služby lidem se zdravotním znevýhodněním, zejména lidem s psychickým onemocněním a lidem s mentálním postižením.

= Akce + Rehabilitace + Pomoc + Integrace + Dobrovolnost + Agape (křesťanské pojetí lásky, sounáležitost, sdílení, solidarita)
 

a umožnilo jim užívání multifunkční SPORTOVNÍ HALY. Zároveň HCP umožňuje hendikepované veřejnosti užívání HOKEJOVÉ HALY  

Naše motto této spolupráce: "Radost z pohybu a ze hry nedělá rozdílů mezi námi!"