Hokejové Centrum Pouzar - hokejová hala, sportovní hala, restaurace, wellness, ubytování

EN

Sport bez bariér v hokejové hale


HOKEJOVÉ CENTRUM POUZAR podporuje hendikepovanou veřejnost

HCP navázalo intenzivní spolupráci s organizacemi sdružující tělesně i duševně hendikepované osoby:

Ovečka, o.p.s.
= je obecně prospěšná společnost , jejímž účelem je prakticky pomoci rodinám dětí s Downovým syndromem a  prosazovat   integraci těchto dětí mezi lidi bez postižení.

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie =
poskytuje služby lidem se zdravotním znevýhodněním, zejména lidem s psychickým onemocněním a lidem s mentálním postižením.

= Akce + Rehabilitace + Pomoc + Integrace + Dobrovolnost + Agape (křesťanské pojetí lásky, sounáležitost, sdílení, solidarita)
 

a umožnilo jim užívání LEDOVÉ PLOCHY. Zároveň HCP umožňuje hendikepované veřejnosti užívání SPORTOVNÍ HALY 

Naše motto této spolupráce: "Radost z pohybu a ze hry nedělá rozdílů mezi námi!"

Projekt podpořila  Nadace ČEZ Nadace ČEZ