Hokejové Centrum Pouzar - hokejová hala, sportovní hala, restaurace, wellness, ubytování

EN

Stavební řešení


Koncept

HOKEJOVÉ CENTRUM POUZAR je moderní multifunkční budova, která v sobě snoubí jednotlivé prvky hokejového sportu. Kromě ledové plochy, šaten a zázemí pro hokejové týmy jsou součástí centra i prostory pro fyzickou a taktickou přípravu, relaxaci a ubytování hráčů. Fanoušci mají možnost sledovat hru nejen z ochozů, ale i restaurace s panoramatickým výhledem. Vnitřní uspořádání je maximálně transparentní, kdy hráč, nebo návštěvník je jedinečným způsobem vtažen do děje této krásné hry. Dynamika hokejové hry se prolíná do celé stavby, od základního hmotového řešení, přes vnitřní uspořádání a graduje v průčelí budovy, kde pracuje s motivem pukem rozvlněné sítě hokejové branky.

Důležitým prvkem centra je ekologické řešení provozu s velkým důrazem na maximální úsporu spotřeby energií. Jednotlivá technologická vybavení pro chlazení, topení a ohřev vody jsou vzájemně propojena tak, aby veškerá získaná energie byla opět využita. Stejně tak je součástí vybavení systém zpětného využití užitkové vody, zejména při úpravě ledové plochy.

Umístění stavby

Hokejové centrum Pouzar se nachází na severozápadním okraji Českých Budějovic. Rovinatý až mírně svažitý pozemek je vymezen tak, že z jihozápadní strany přiléhá ke komunikaci ulice E. Rošického, z jihovýchodu a severu ho vymezuje nová obslužná komunikace a ze západu nezastavěné území města.

Popis stavby

Hmotové řešení vychází z prostorových požadavků a provozně-funkčních vazeb objektu. K hlavnímu objektu hokejové haly přiléhá doplňkový objekt tělocvičny.

Hmota hlavního objektu se otevírá jihozápadním směrem, kde je umístěn vstup do objektu tvořený šikmou prosklenou stěnou hlavního průčelí s přetaženou hranou střechy a šikmými bočními stěnami. Stěny jsou obloženy vysokotlakým dekorativním laminátem formátovaným do čtverců, což má  evokovat motiv hokejové branky včetně sítě (tento motiv se do jisté míry opakuje i v průčelí tělocvičny).

Hlavní vstup vede do společenské části centra, která je tvořena vstupní halou s recepcí, prodejnou sportovních potřeb a brusírnou bruslí. Vstupní část rovněž plní funkci „teplotního filtru“. V přízemí na halu dále navazuje sociální zázemí, kanceláře, tělocvična a ledová plocha se zázemím. Hala je schodištěm přímo propojena s galerií ve 2.NP, kde se nachází bar s restaurací a rychlým občerstvením. Z galerie se otevírá fantastický výhled na celou ledovou plochu. V patře je dále umístěna ubytovací část se 16 dvoulůžkovými pokoji, propojená ochozem přímo s ledovou plochou. Zbývající část 2. NP tvoří zatím holoprostor, do kterého je přístup přes recepci či restauraci. Zde investor zvažuje využití pro wellness či jiné volnočasové aktivity.

Hokejová hala je koncipována jako hala s jednou ledovou plochou, o rozměrech 58x28 m, její součástí jsou i mantinely a záchytné sítě. Vše splňuje nejpřísnější kritéria jak z pohledu kvality i z pohledu bezpečnosti hráčů i diváků. Tělocvična je přístupná ze vstupní haly v přízemí a navazuje rovněž na šatny a sociální zázemí ledové plochy. Půdorysné rozměry tělocvičny jsou 20x33m. Tělocvična slouží jako samostatný celek s vlastním sociálním i technickým zázemím. Stavba je řešena jako bezbariérová, podlaží spojuje výtah o nosnosti 630kg/8 osob.

Technologická část budovy je umístěna na severní straně objektu (strojovna chlazení, vzduchotechniky, trafostanice, atd.). Technologie hokejového centra respektuje nejmodernější trendy technického zabezpečení budov s aktivním využitím rekuperace.

Chladící technologie

Již při přípravě projektové dokumentace bylo upřednostněno, aby chladicí technologie zabezpečovala co nejvyšší provozní chladicí faktor a byla zpětně využita maximální část odpadní tepelné energie produkované chladicím zařízením. 

Chladící technologie zabezpečuje vychlazování vlastní ledové plochy o rozměrech 58x28m a je zdrojem chladu pro potřeby vzduchotechniky. Dále zajišťuje ohřev vody pro potřeby provozu sněžné jámy, rolby a ohřev vody pro potřeby ústředního topení a vzduchotechniky zajišťující klimatické prostřední haly a příslušenství hokejového centra. Technologie chlazení je doplněna akumulátorem chladu, který je zdrojem chladu pro potřeby vzduchotechnických jednotek.

V chladící jednotce je použito chladivo R134a, tato látka je nehořlavá, nevýbušná, bez zápachu a je nejedovatá. Instalované chladicí zařízení (technologie) není zdrojem žádných škodlivin, či nebezpečných látek a svým provozem nezatěžuje životní prostředí.