Hokejové Centrum Pouzar - hokejová hala, sportovní hala, restaurace, wellness, ubytování

EN

PRESTIŽNÍ STAVBA JIŽNÍCH ČECH 2010-2012


Projekt HOKEJOVÉ CENTRUM POUZAR dne 10.4.2013 obdržel ocenění

 

PRESTIŽNÍ STAVBA JIŽNÍCH ČECH - CENA VYHLAŠOVATELE ČSSI

 

v soutěži PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2010-2012. Stavba byla zařazena do kategorie I. N, Občanské a průmyslové stavby - novostavby. Vyhlašovatelé této soutěžní přehlídky staveb jsou: Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a Jihočeský kraj. Vyhlašovatelé při této soutěži navštěvují stavby v jižních Čechách dokončené v letech 2010-2012 a komplexně je vyhodnocují zéjména z pohledu kvalitního a hospodárného navržení stavby a dobrého architektonického, technického a technologického řešení celého stavebního díla.

Ocenění bylo uděleno:

Za zdařilou aplikaci nosné konstrukce a optimální použití stavebních materiálů při zvoleném dispozičním řešení. Zvláštní pozornost zasluhuje nízká energetická náročnost budovy a investorské pojetí při realizaci tohoto zařízení v dané lokalitě. Stavba umožňuje realizaci volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie bez rozdílu sociálního postavení.